Category: חוקים

rubin logo

דיני המיסים בישראל

מדינת ישראל מנוהלת כידוע בידי הרשויות המבצעות בכללן משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות וגופים מוסדיים נוספים אחרים. הממשלה מוציאה אל הפועל פרויקטים שונים...

חוק סיעוד ביטוח לאומי

מבוגרים וקשישים רבים, גם בגלל מחלות שונות וגם בגלל הזקנה, מתקשים לנהל משק בית בריא ותקין. הגיל מביא עמו דברים טובים רבים אך גם...